Passive sætninger: En grundig forklaring og vejledning

Bybruger

dec 15, 2023

Introduktion til passive sætninger

Passive sætninger er en vigtig del af det danske sprog. De bruges til at ændre fokus i en sætning og til at beskrive handlinger, hvor subjektet ikke er den, der udfører handlingen. I denne artikel vil vi forklare, hvad passive sætninger er, hvordan de dannes, og hvornår man skal bruge dem.

Hvad er passive sætninger?

En passiv sætning er en sætning, hvor subjektet modtager handlingen i stedet for at udføre den. I en passiv sætning er det objektet, der bliver det grammatiske subjekt, og det oprindelige subjekt (den, der udfører handlingen) placeres i en præpositionsledsætning med “af”. Dette skaber en ændring i fokus og betoning af sætningen.

Hvordan dannes passive sætninger?

Passive sætninger dannes ved at bruge hjælpeverbet “blive” efterfulgt af en fortidsform af det primære verbum. Det primære verbum bøjes i overensstemmelse med subjektet og tiden i sætningen. Hvis det primære verbum er et sammensat verbum, skal hjælpeverbet “blive” placeres før det første verbum i sammensætningen.

Formålet med passive sætninger

Der er flere formål med at bruge passive sætninger i det danske sprog.

Hvorfor bruger vi passive sætninger?

En af de primære grunde til at bruge passive sætninger er at ændre fokus i en sætning. Ved at placere objektet som subjektet i sætningen, kan vi fremhæve eller give større opmærksomhed til handlingen eller begivenheden, der finder sted.

Hvornår skal man bruge passive sætninger?

Passive sætninger bruges ofte, når det ikke er vigtigt eller relevant at nævne den person eller det subjekt, der udfører handlingen. De bruges også, når handlingen eller begivenheden er vigtigere end subjektet.

Eksempler på passive sætninger

Eksempel 1: Aktiv sætning vs. passiv sætning

Aktiv sætning: “Hunden spiste benet.”

Passiv sætning: “Benet blev spist af hunden.”

I dette eksempel ændres fokus fra hunden (subjektet) til benet (objektet) ved at bruge en passiv sætning.

Eksempel 2: Passive sætninger i forskellige tider

Præsens: “Bogen læses af mange mennesker.”

Præteritum: “Bogen blev læst af mange mennesker.”

Fremtid: “Bogen vil blive læst af mange mennesker.”

I disse eksempler ser vi, hvordan passive sætninger kan dannes i forskellige tider ved at bruge hjælpeverbet “blive” og en fortidsform af det primære verbum.

Fordele og ulemper ved passive sætninger

Fordele ved passive sætninger

 • Ændrer fokus og betoning i en sætning
 • Kan bruges til at fremhæve handlingen eller begivenheden
 • Giver mulighed for at undlade at nævne subjektet, hvis det ikke er relevant

Ulemper ved passive sætninger

 • Kan være mindre direkte og klar i betydningen
 • Kan skabe forvirring, hvis subjektet ikke er klart
 • Kan gøre sætningsstrukturen mere kompleks

Sådan identificerer man passive sætninger

Kendetegn ved passive sætninger

Der er flere kendetegn, der kan hjælpe med at identificere passive sætninger:

 • Hjælpeverbet “blive” efterfulgt af en fortidsform af det primære verbum
 • Objektet som subjektet i sætningen
 • Præpositionsledsætning med “af” for at angive den, der udfører handlingen

Adverbialled i passive sætninger

I passive sætninger kan adverbialledet placeres enten før eller efter det primære verbum, afhængigt af betydningen og konteksten af sætningen.

Øvelser og træning i passive sætninger

Øvelse 1: Omdan aktiv sætning til passiv sætning

Prøv at omdanne følgende aktiv sætninger til passive sætninger:

 • “Han spiser æblet.”
 • “De har bygget huset.”
 • “Vi vil læse bogen.”

Øvelse 2: Identificer passive sætninger i en tekst

Læs følgende tekst og identificer de passive sætninger:

“Bogen blev skrevet af en berømt forfatter. Den blev udgivet i 2010 og er blevet læst af millioner af mennesker verden over.”

Passive sætninger i forskellige sprog

Passive sætninger på engelsk

På engelsk dannes passive sætninger ved at bruge hjælpeverbet “be” efterfulgt af en fortidsform af det primære verbum. Objektet bliver det grammatiske subjekt, og den, der udfører handlingen, placeres i en præpositionsledsætning med “by”.

Passive sætninger på tysk

På tysk dannes passive sætninger ved at bruge hjælpeverbet “werden” efterfulgt af en fortidsform af det primære verbum. Objektet bliver det grammatiske subjekt, og den, der udfører handlingen, placeres i en præpositionsledsætning med “von”.

Passive sætninger på fransk

På fransk dannes passive sætninger ved at bruge hjælpeverbet “être” efterfulgt af en fortidsform af det primære verbum. Objektet bliver det grammatiske subjekt, og den, der udfører handlingen, placeres i en præpositionsledsætning med “par”.

Opsummering

Vigtige pointer om passive sætninger

 • Passive sætninger ændrer fokus og betoning i en sætning
 • De dannes ved at bruge hjælpeverbet “blive” og en fortidsform af det primære verbum
 • Passive sætninger bruges til at fremhæve handlingen eller begivenheden og undlade at nævne subjektet
 • Der er fordele og ulemper ved at bruge passive sætninger
 • Passive sætninger kan identificeres ved hjælp af kendetegn som hjælpeverbet “blive” og objektet som subjektet
 • Der er øvelser og træning tilgængelig for at øve sig i at bruge passive sætninger
 • Passive sætninger findes også i andre sprog som engelsk, tysk og fransk

Referencer

Kilder og yderligere læsning om passive sætninger

 • Grammatik i brug: Dansk som andetsprog af Kirsten Haastrup og Kirsten Gade
 • Dansk Sprognævn: www.dsn.dk

By bruger