Tillægsord (Adjektiver): En dybdegående forklaring

Bybruger

sep 22, 2023

Hvad er tillægsord?

Tillægsord, også kendt som adjektiver, er en vigtig del af det danske sprog. De bruges til at beskrive og modificere substantiver, og de giver os mere information om, hvordan noget ser ud, føles, smager, lugter eller lyder. Tillægsord kan være med til at gøre vores sprog mere levende og nuanceret.

Definition af tillægsord

Et tillægsord er et ord, der beskriver eller kvalificerer et substantiv eller pronomen. Det tilføjer detaljer og egenskaber til det pågældende ord. Tillægsord kan være enten enkeltstående ord eller sætningsdele.

Eksempler på tillægsord

Her er nogle eksempler på tillægsord:

 • Smuk
 • Hurtig
 • Gammel
 • Stor
 • Lækker

Tillægsordets funktion

Tillægsordets primære funktion er at beskrive eller kvalificere substantiver eller pronominer. De giver os mere information om, hvordan noget eller nogen er. Tillægsord kan også bruges til at sammenligne ting eller personer.

Hvordan bruges tillægsord?

Tillægsord kan bruges på forskellige måder i sætninger. De kan placeres før eller efter substantivet, afhængigt af den ønskede betydning eller stil.

Tillægsordets rolle i sætningen

Tillægsordet fungerer som en beskrivelse eller kvalifikation af substantivet eller pronomenet i sætningen. Det tilføjer detaljer og egenskaber til det pågældende ord.

Tillægsordets bøjning

Tillægsord bøjes i dansk for at matche substantivet, de beskriver. Bøjningen afhænger af antallet (ental/flertal) og bestemtheden (bestemt/ubestemt form) af substantivet.

Bøjning af tillægsord i ental og flertal

I ental ændrer tillægsordet sig normalt ikke:

 • En smuk blomst
 • Et stort hus
 • En gammel bil

I flertal tilføjes der normalt en “-e” til tillægsordet:

 • Smukke blomster
 • Store huse
 • Gamle biler

Bøjning af tillægsord i bestemt og ubestemt form

I bestemt form ændres tillægsordet normalt ikke:

 • Den smukke blomst
 • Det store hus
 • Den gamle bil

I ubestemt form tilføjes der normalt en “-t” eller “-e” til tillægsordet:

 • En smuk blomst
 • Et stort hus
 • En gammel bil

Tillægsordets gradering

Tillægsord kan gradbøjes for at sammenligne ting eller personer. Der er tre grader af tillægsord: positiv, komparativ og superlativ.

Positiv grad

Positiv grad bruges til at beskrive en enkelt ting eller person uden at sammenligne den med andre. Det er den mest grundlæggende form af tillægsordet:

 • En smuk blomst
 • Et stort hus
 • En gammel bil

Komparativ grad

Komparativ grad bruges til at sammenligne to ting eller personer. Det viser forskellen mellem dem:

 • En smukkere blomst end den anden
 • Et større hus end det andet
 • En ældre bil end den anden

Superlativ grad

Superlativ grad bruges til at beskrive noget som den bedste, største eller ældste af sin slags:

 • Den smukkeste blomst
 • Det største hus
 • Den ældste bil

Tillægsordets placering i sætningen

Tillægsord kan placeres enten før eller efter substantivet, de beskriver. Placeringen kan ændre betydningen eller stilen i sætningen.

Tillægsord før substantivet

Når tillægsordet placeres før substantivet, er det mere almindeligt og neutralt:

 • En smuk blomst
 • Et stort hus
 • En gammel bil

Tillægsord efter substantivet

Når tillægsordet placeres efter substantivet, er det mere poetisk eller litterært:

 • Blomsten smuk
 • Huset stort
 • Bilen gammel

Sammenligning af tillægsord

Tillægsord kan sammenlignes ved hjælp af ordene “mere” og “mest” eller ved at ændre på selve tillægsordet.

Sammenligning af tillægsord ved hjælp af ‘mere’ og ‘mest’

Nogle tillægsord kan gradbøjes ved at tilføje “mere” eller “mest” foran tillægsordet:

 • Mere smuk
 • Mest smuk
 • Mere stor
 • Mest stor
 • Mere gammel
 • Mest gammel

Uregelmæssige sammenligningsformer af tillægsord

Nogle tillægsord har uregelmæssige sammenligningsformer, hvor selve tillægsordet ændrer sig:

 • God – Bedre – Bedst
 • Dårlig – Værre – Værst
 • Lille – Mindre – Mindst

Tillægsord og køn

Nogle tillægsord er kønsspecifikke, hvilket betyder, at de ændrer sig afhængigt af substantivets køn. Andre tillægsord er neutrale og ændrer sig ikke.

Kønsspecifikke tillægsord

Nogle tillægsord har forskellige former for hankøn, hunkøn og intetkøn:

 • En smuk kvinde
 • En smuk mand
 • Et smukt hus

Neutral-forme tillægsord

Nogle tillægsord har samme form uanset substantivets køn:

 • Et godt måltid
 • Et godt barn
 • Et godt hus

Eksempler på tillægsord i sætninger

Tillægsord bruges ofte i sætninger til at give mere information eller beskrive noget nærmere.

Tillægsord i beskrivende sætninger

Her er nogle eksempler på tillægsord i beskrivende sætninger:

 • Den smukke blomst duftede dejligt.
 • Det store hus var fyldt med mennesker.
 • Den gamle bil kørte langsomt.

Tillægsord i sammenligningssætninger

Her er nogle eksempler på tillægsord i sammenligningssætninger:

 • Denne blomst er smukkere end den anden.
 • Det store hus er større end det lille hus.
 • Den gamle bil er ældre end den nye bil.

Hyppige fejl med tillægsord

Når vi bruger tillægsord, er der nogle hyppige fejl, som vi skal være opmærksomme på.

Fejl i bøjning af tillægsord

Nogle gange kan vi lave fejl i bøjningen af tillægsord:

 • En smuk blomst (korrekt)
 • En smukt blomst (forkert)

Fejl i gradbøjning af tillægsord

Vi kan også lave fejl, når vi gradbøjer tillægsord:

 • Mere smuk (korrekt)
 • Mere smukkere (forkert)

Opsummering

Her er de vigtigste punkter om tillægsord:

 • Tillægsord beskriver og kvalificerer substantiver eller pronominer.
 • De kan placeres før eller efter substantivet.
 • Tillægsord bøjes i ental og flertal samt bestemt og ubestemt form.
 • De kan gradbøjes i positiv, komparativ og superlativ grad.
 • Nogle tillægsord er kønsspecifikke, mens andre er neutrale.
 • Tillægsord bruges til at beskrive og sammenligne ting eller personer.
 • Der er nogle hyppige fejl, der kan opstå i brugen af tillægsord.

Konklusion

Tillægsord er en vigtig del af det danske sprog. De giver os mulighed for at beskrive og kvalificere substantiver eller pronominer på en mere nuanceret måde. Ved at bruge tillægsord kan vi gøre vores sprog mere levende og interessant. Det er vigtigt at forstå bøjningen, graderingen og placeringen af tillægsord for at kunne bruge dem korrekt. Ved at undgå de hyppige fejl kan vi kommunikere mere præcist og klart. Så næste gang du vil beskrive noget eller nogen, så husk at bruge tillægsordene på den rigtige måde!

By bruger